Alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

Vizuális vegyület hipertóniához

Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennünket. Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte teljesen ismeretlen Magyarországon. Az as években legalább a lágerben született verseit megismerhettük volna, de akkoriban ezeket háttérbe szorította az újonnan felfedezett — egyébként régen kivégzett — szovjet írók prózája.

Home Vizuális vegyület hipertóniához Vizuális vegyület hipertóniához és más vizuális és neurológiai zavarokkal jelentkezhet. Ingeniería Industrial Investigación de Operaciones l Práctica de Agosto de Problema 6 Cada galón de leche, libra de queso y libra de manzana proporciona un número conocido de miligramos de proteínas y vitaminas A, B y C.

Az ő életművük pedig, a dolog természetéből fakadóan, a máig hőskornak tekintett as évekhez kapcsolódott, minthogy a következő évtized elejétől már vagy az Írástudók árulására, vagy hallgatásra kényszerültek — esetenként egymás után erre is, arra is. S most, magas vérnyomás fáj a szem évvel első Nyugaton kiadott orosz nyelvű kötete után a Junosztyban, a Novij mirben és más szovjet folyóiratok as számaiban egymás után bukkannak fel Varlam Salamov Kolimai elbeszélései.

Az írónak a dallamos nevű, de minden másnál félelmetesebb, lágert magába foglaló NKVD-birodalomban megélt személyes tapasztalatairól krónikus magas vérnyomás fogyatékosság mintegy történetéből esztétikailag is, társadalom-tudományiéig is egy nagyszabású mű körvonalai bontakoznak ki.

Vizuális vegyület hipertóniához

Az ben született író életét külső eseményeiben a rendkívüli kor határozta meg, amelyben felnőtt. Tetteiben azonban — főleg mindabban, aminek megtételére később nem vállalkozott — legtöbb nemzedéktársánál meghatározóbbnak bizonyult a családi háttér. Salamov apja pravoszláv pap volt, félig zűrjén származék, papok, sámánok fia, kicsit sámán maga is.

Rendkívüli tehetség, aki visszautasítván a Hittudományi Akadémián felajánlott helyet, tanítónő feleségével együtt az Amerikai Egyesült Államokba ment, pravoszláv misszionáriusnak. Az északi Vologdában telepedett le, amelynek nagy történelmi és egyházi hagyományai mellett harmadik meghatározó jellegzetességét az adta, hogy a politikai száműzöttek városa volt.

A negyedik Vologda, Varlam Salamov kései önéletrajzi regényének címe annak a kisvilágnak a története, amely a nyolcadiknak, már Oroszországban született legkisebb fiút formálta. A maga módján a pópa minden gyereke fellázadt az autoriter személyiség ellen.

Az apa elleni lázadás Salamov későbbi életében a sorsukra hagyott szülők miatti kínzó lelkiismeret-furdalásban és… heves ateizmusban szublimálódott.

alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

S büszke vagyok rá, hogy 6 éves koromtól 60 éves koromig nem folyamodtam a segítségéhez sem Vologdában, sem Moszkvában, sem Távol-Északon. Varlam Salamov ezért elszegődött cserzőmunkásnak egy moszkvai bőrgyárba, s három évvel később, már fizikai munkásként, jelentkezett a jogi karra a felvételi előtt apja egész éjszaka térden állva imádkozott Vologdában….

S még sokkal inkább a főváros lázas politikai életében, ahol mindennap választania kellett: Buharin előadását hallgassa-e meg, vagy a varázslatos szónok Trockijét; valamelyik illegális anarchista kör ülésére menjen-e, vagy Mejerhold színházába, ahol a rendező Bugyonnij-sapkában, pisztollyal a kezében játszott elő; egy Fourier-ről szóló előadásra, vagy a párizsi kommün agg résztvevőjével szervezett találkozásra siessen; olvassa heves, kamaszos rajongásának tárgya, Larisza Rejszner, a korán meghalt forradalmárnő írásait, vagy vegyen részt Lunacsarszkij népbiztosnak és Vvegyenszkijnek, a pravoszláv megújulási mozgalom radikális vezetőjének arról szóló vitáján, hogy Isten volt-e Jézus vagy sem… A lázas, pezsgő diákélet nem tartott sokáig.

alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

A Lenin végrendelete című illegális kiadvány előkészítésében való részvétele miatt Varlam Salamovot A szovjet Legfelsőbb Bíróság Az egy hónapos vizsgálati fogságot Salamov magánzárkában töltötte a Butirki börtönben, amely előtt is politikaiak börtöne lévén, hatalmas könyvtárral rendelkezett — a nagy kiadók minden könyvből automatikusan és ingyen küldtek egyet a Butirkiba.

A kihallgatások során Salamov megtagadta a vallomástételt. Varlam Salamov a Szolovki 4.

Ну, давай, - сказал он Николь. Макс выглядел ужасно, глаза его покраснели и распухли, под ними появились двойные мешки. - И почему эти младенцы спят не более двух часов кряду. - спросил он, зевнув.

Megismerte és meggyűlölte ezt a természet- és emberellenes világot, zártsága, titkossága és az olcsó munkaerő révén a sztálinizmus egyik legfontosabb majdani támaszát, amelynek legalább annyira a köztörvényes elítéltek, mint a fegyveres őrök voltak az igazi urai.

A láger szervezett alvilága lett a főszereplője Salamov egy későbbi, máig publikálatlan prózai művének, a Viserai antiregénynek. A fiatal elítélt már ben, a Salamov ekkor a berjoznyikovói vegyi kombinát egyik irodájában kapott munkát, abban az intézményben, amelyet még elítéltként maga is épített.

Salamov írni kezdett, cikkei, tárcái, elbeszélései jelentek meg.

  • Fejből magas vérnyomásban
  • О'кей, - ответила Николь, опуская Марию на землю.
  • В нормальные времена оплодотворение каждой из трех цариц нашей колонии происходит один раз каждые три-пять лет, но зрелости достигает лишь небольшая доля оплодотворенных яиц.

A régóta az éhhalál szélén vegetáló, vak apja, majd anyja halálával, a saját család alapításával, alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról társadalmi-irodalmi beilleszkedés gondjaival teli időszak öt évig sem tartott.

Ebben a képtelenségben jól tükröződik a sztálinizmus logikája. A váltakozó belügyi népbiztosok, ig Jagoda, majd Jezsov, től pedig Berija nevével számon tartott — sőt szembeállított — vészkorszakokban ugyanis végig töretlen lendülettel folyt a megtorlások társadalmi, intézményi, ideológiai — s mi több, jogi alapjainak megteremtése.

Varlam Salamov - Kolima (hun).pdf

Ez már nem a potenciális ellenzék néhány tíz- vagy százezer tagját érintette, hanem milliókat, hiszen ettől fogva az aratás után a szántóföldeken maradt maroknyi gabonaszem összeszedéséért is halálra ítélhettek valakit; számos ilyen esetről maradtak fenn adatok. Egyenletesen nőtt az elítéltek száma alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról az országban.

Mértéktartónak tekinthető számítások szerint ban még 30 en, ban több mint en voltak. Varlam Salamov ügyében ben már nem bíróság ítélkezett, hanem az A Különleges Tanács ülésein elvileg jelen kellett lennie a Szovjetunió főügyészének vagy helyettesének is. Tevékenységének első hónapjaiban a testület, érdekes módon, ritkán hozott öt év kényszermunkánál súlyosabb ítéleteket. A különböző források szerint a politikai ügyek százaléka tartozott a Különleges Tanács hatáskörébe, s az ennek megfelelően futószalag-szérűén működött, 7-től 20 percig terjedő időt fordítván egy-egy ügyre, beleértve az ítélet legépelését és kihirdetését is.

Varlam Salamov - csababurger.hu - Free Download PDF

Már ha ki kellett hirdetni. A Különleges Tanács által elítélt foglyok eleve más elbírálás alá estek, mint azok, akiket bíróság elé állítottak. Erről Moszkvában hozták a döntést, és az érdekeltekkel sok ezer kilométernyire az NKVD helyi megbízottja közölte, alkalomadtán.

Varlam Salamov esetében erre tíz hónappal az ötéves büntetés lejárta után kerül majd sor. Magyarázatra szorul a fiatal író ítéletében szereplő furcsa rövidítés is.

Magas vérnyomás a ThetaHealing szemszögéből - Balogh Csilla, Horányi Ágnes

A büntető törvénykönyv Nem csak mint Varlam Salamov elbeszéléseinek mindenkori szereplőivel, hanem mint a törvénybe foglalt törvénytelenség jogtörténeti ritkaságszámba menő példáival is, érdemes megismerkedni a leggyakoribbakkal. KRTD kontrrevoljucionnaja trockisztszkaja gyejatyelnoszty — ellenforradalmi trockista tevékenység; KRD kontrrevoljucionnaja gyejatyelnoszty — ellenforradalmi tevékenység; KRA kontrrevoljucionnaja agitacija — ellenforradalmi agitáció; ASZA antiszovjetszkaja agitacija — szovjetellenes agitáció; CSSZIR cslen szemji izmennyika rogyini — egy hazaáruló családtagja; PS podozrenyije v spionazse — kémgyanús ember SZOE szocialno opasznij element — társadalmilag veszélyes elem; SZVE szocialno vrednij element — társadalmilag kártékony elem stb.

Az Ítélet mindkét alkalommal kimondta, hogy a büntetést koncentrációs táborban, kényszermunkán kell letöltenie. Mindenki idekerült, akinek ügyét a Különleges Tanács tárgyalta, illetve akit-akár a bíróság, akár a Különleges Tanács — az Kolima, ahová Varlam Salamov több hetes szárazföldi, majd tengeri úton Egy Dalsztroj Kelet-Szibériai Építkezés nevű szervezet fogta össze tevékenységét; az as évek végétől azzal a feladattal hozták létre a Belügyi Népbiztosság kizárólagos felügyelete alatt, hogy a féleurópányi területen bármilyen áron, a bőségesen rendelkezésre álló emberéletet nem kímélve termelje ki az ország tervezett iparosításához nélkülözhetetlen aranyat.

Hihetetlen erővel indult meg a munka.

Varlam Salamov - Kolima.pdf

Az odairányított rabok számáról ma még nincsenek hivatalos adatok, de azt a helyi választási névjegyzékekből tudjuk, hogy a szabad lakosság és között huszonháromszorosára nőtt. A kitermelt arany és szén mennyisége állandó terjeszkedésre késztette a Dalsztrojt; Salamov odakerülése idején láger működött, amelyből 80 kifejezetten az arany- és szénbányákat látta el munkaerővel.

Egy-egy lágerben két- és tízezer fő közön volt az elítéltek száma. A fokos fagyban órát dolgoztak naponta, 40 dekás kenyér-fejadaggal, délben és este híg levessel meg kásával. Bizonyos számításokkal rendelkezünk arról, hány elítélt életét, halálát követelte a valamennyi sztálini lágerrendszer közül a legszörnyűbbnek tartott Kolima. A hatalmas régió a szárazföldről a lágernyelvben: a Nagy Földről megközelíthetetlen volt a tajga miatt, ezért délről, az Ohotszki-tengeren szállították a Dalsztroj utánpótlását.

alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

Előbb Vlagyivosztokból, majd amikor a háború kitörése után a várost hadikikötőnek minősítették, a közeli Nahodkából érkeztek a hajók a 80 elítélt befogadására épített tranzitlágerbe, Magadanba, a térség fővárosába. A pokolban bűnösök bűnhődnek, vétkesek sínylődnek. A pokol az igazság győzelme, Kolima az abszolút rossz diadala volt.

Salamov a Jogászok összeesküvése című elbeszélésében és néhány éve Nyugaton közreadott Rövid életrajzában is megírta, hogy mielőtt a jogászpert dűlőre vitték, vagyis a letartóztatott elítélteket! A biztos halál árnyékából menekült író a magadani tranzitláger tifuszkaranténjában ocsúdott fel. Kolimán időközben véget ért a Garanyin-ezredes nevével emlegetett korszak, amelynek során naponta nyilvánosan felolvasott többezres listák alapján folytatták a kivégzéseket. Még világosabb lett. Kriszt semmit sem értett.

És a nyomozótiszt, anélkül, hogy Krisztre pillantott volna, azt mondta: Mind egy kaptafára csinálják. Nem értik, mit tesznek, és nem is érdekli őket. Sok társát agyonlőtték.

alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

Agyonlőtték a nyomozótisztet is. Kriszt azonban még mindig élt, és néha, legalább néhány évenként egyszer eszébe jutott a lángoló dosszié, a nyomozótiszt elszánt ujjai, amint széttépik Kriszt dossziéját, a pusztulásra ítéltnek nyújtott ajándékként attól, aki az ítéletet meghozza.

Ekkor bezárták a bányát, mert nem találtak benne szenet. Az elitéit innen — mint hitte, büntetésének utolsó hónapjaira — az észak-kolimai Arkagala szénbányába került, örült, mert nem mínusz ötven fokban, külszíni fejtésen, hanem a bánya mélyén kellett dolgoznia, s az őrség nem nagyon verte a rabokat, be se igen merészkedett a vajatokba.

Itt, Arkagalában érte az írót a háború kitörésének híre. Ezer és ezer más rabtól eltérően ekkor már nem volt olyan naiv, hogy önként jelentkezzen a frontra, s ettől remélje a szabadulást.

Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem ép- pen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiaso- dásnak és a reményvesztettség- nek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennün- ket. Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte telje- sen ismeretlen Magyarországon. Az as években legalább a lágerben született verseit megismerhettük volna, de akkoriban ezeket háttérbe szorította az újonnan felfedezett — egyébként ré- gen kivégzett — szovjet írók prózája.

Valamennyi KRTD-s, aki így tett, előbb-utóbb úgyis megkapta alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról végzést, hogy a háború befejezéséig büntetése lejárta esetén sem szabadul; Salamovnak is a kezébe nyomtak egy ilyen sokszorosított végzést.

Paradox módon kimaradt hát az orosz nép tudatát oly hosszú időre meghatározó alapélményből. Először Dzselgalába, egy harmadik típusú büntetőtáborba szállították, Kolima ún.

alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról

A vád ASZA, szovjetellenes agitáció volt, amely a Bunyin-változatot erősíti; emellett szól az is, hogy Salamov megőrizte az utókor számára a feljelentő, egy ismert moszkvai irodalmár nevét. Salamov nyolc hó- napot töltött a tanfolyamon; ez az idő és a megszerzett egészségügyi képesítés mentette meg az életét. A gyógyítás pedig még az életnél is többet, az emberi méltóság visszaszerzésének lehetőségét jelentette számára.

Minthogy nem hagyhatta el Kolimát, egy apró jakutiai településre költözött. Gyógyított és a lágerbarakkok, a fegyveres őrség, a szögesdrótok árnyékában óvatosan írni kezdett.

Varlam Salamov - Kolima (hun).pdf

Másokban általában előbb szólal meg a költő, s csak később, a poézist elnyomva, a prózaíró hangja. Salamov esetében fordítva történt: negyvenévesen formálódtak benne az első versek, afféle lírai napló, a megírhatatlan igazi helyett. A verseit tartalmazó két füzetet egy szabadságra utazó orvosnő titokban magával vitte Moszkvába, s nyarán Salamov felesége eljuttatta Borisz Paszternaknak.

Az akkoriban különösen sok politikai elítéltet anyagilag, erkölcsileg támogató Paszternak júniusában hosszú, komoly, megrendült elemzést küldött válaszul Varlam Salamovnak. Nagy pillanat volt ez a kolimai rab számára, aki tönkretett, meggyalázott élete egyetlen vigaszát és igazolását az irodalomban kereste. A két költő között nagyon orosz és nagyon költői levelezés kezdődött. Nem egyoldalú: Salamov rendre megkapta a Zsivago doktor készülő fejezeteinek kéziratát — egy-egy ilyen küldeményért néha másfél ezer kilométert utazón a tajgában és alapos szövegelemzéseinek nyomát nemrégiben kimutatták a regény utolsó fejezeteiben.

Főleg nyelvhasználati, stiláris kérdésekben, de tartalmilag is: a fiatal nemzedéknek a háborúban tanúsítón hősiességéről, az árva-házakról, s persze a lágerekről Lehetséges-e hipertóniával szolgálni számos olyan észrevételt tett, amelyet Paszternak figyelembe vett a szöveg végső változatánál. Az utóbbi számára ez a kapcsolat az élettel egy jelentésű művészetet, az utolsó szalmaszálat jelentette.

Lehet, hogy érdekel